Chính sách bảo mật

Update lần cuối vào ngày 31/07/2017

Công ty TNHH Prosper Education Pty (sau đây được sử dụng là ‘Chúng tôi’, ‘Của chúng tôi’), là đơn vị quản lý ứng dụng di động RoyalABC (sau đây được gọi chung là ‘Dịch vụ’).

Nội dung trang thông tin này nêu rõ các chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai trừ khi được đề cập/nêu rõ trong Chính sách bảo mật này.

Chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin của chúng tôi theo chính sách này. Trừ khi được quy định khác, các điều khoản được sử dụng trong Chính sách bảo mật này có hiệu lực tương tự như các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

Thu thập và sử dụng thông tin

Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân nhất định để sử dụng trong việc liên hệ hoặc nhận dạng bạn. Thông tin cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, địa chỉ email, tên của bạn (sau đây được gọi chung là ‘Thông tin cá nhân’).

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn với mục đích để cung cấp cho bạn một trải nghiệm tốt nhất có thể trên Dịch vụ bạn sử dụng và để phục vụ các mục đích kinh doanh nội bộ của chúng tôi được hiểu là một phần của các hoạt động kinh doanh thông thường. Một số thông tin cá nhân được yêu cầu là tùy chọn, không bắt buộc. Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân nhất định, bạn có thể không được hưởng đầy đủ chức năng của Dịch vụ.

Đăng nhập dữ liệu

Khi bạn truy cập Dịch vụ trên thiết bị di động, chúng tôi có thể tự động thu thập một số thông tin nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở loại thiết bị di động bạn sử dụng, ID độc quyền của của bạn trên thiết bị di động, địa chỉ IP, hệ điều hành, loại trình duyệt Internet mà bạn sử dụng trên thiết bị di động và các số liệu thống kê khác (‘Đăng nhập dữ liệu’).

Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba như Google Analytics để thu thập, giám sát và phân tích loại thông tin này để tăng cường chức năng Dịch vụ của chúng tôi. Các bên cung cấp dịch vụ thứ ba này có chính sách bảo mật của riêng họ liên quan đến cách họ sử dụng thông tin đó.

Thông tin định vị

Chúng tôi có thể sử dụng và lưu trữ thông tin về vị trí của bạn nếu bạn cho phép. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp các tính năng cho Dịch vụ của mình, để cải thiện và tùy chỉnh Dịch vụ. Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng định vị này khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất cứ lúc nào, thông qua cài đặt thiết bị di động của bạn.

Cookies

Cookies là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ, có thể bao gồm một định danh duy nhất ẩn danh. Cookies được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trên ổ cứng máy tính của bạn.

Chúng tôi sử dụng ‘cookies’ để thu thập thông tin. Bạn có thể cài đặt trình duyệt của mình từ chối tất cả các cookies hoặc cài đặt thông báo khi nào một cookie được gửi đến. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookies, bạn không thể sử dụng một số tính năng của Dịch vụ.

Chúng tôi gửi cookie theo phiên tới máy tính của bạn khi bạn đăng nhập vào tài khoản Người dùng. Loại cookie này sẽ có hữu ích nếu bạn truy cập nhiều trang trên Dịch vụ trong cùng một phiên, do đó bạn không cần phải đăng nhập mật khẩu của mình trên mỗi trang. Khi bạn đăng xuất hoặc đóng trình duyệt, loại cookie này sẽ hết hạn.

Chúng tôi cũng sử dụng cookie lâu dài hơn cho các mục đích khác như để hiển thị thông tin tài khoản và nội dung của bạn. Chúng tôi mã hóa cookie của mình để chỉ mình chúng tôi có thể diễn giải thông tin được lưu trữ trong đó. Người dùng luôn có tùy chọn tắt cookie thông qua tùy chọn trình duyệt của họ. Nếu bạn tắt cookie trên trình duyệt của mình, xin lưu ý rằng một số tính năng trong Dịch vụ của chúng tôi có thể không hoạt động hiệu quả hoặc có thể bị chậm hơn đáng kể.

Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty và cá nhân là bên thứ ba để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, thay mặt chúng tôi cung cấp Dịch vụ, hay để thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ chúng tôi hướng dẫn cách sử dụng Dịch vụ.

Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của bạn để thực hiện các nhiệm vụ này thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Tuân thủ pháp luật

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân trong những tình huống đặc biệt khi chúng tôi có lý do để cho rằng làm như vậy là cần thiết, để xác định, liên hệ hoặc đưa ra hành động pháp lý chống lại bất kỳ ai làm tổn hại, gây thương tích hoặc can thiệp (cố ý hoặc vô ý) đến quyền hoặc tài sản của chúng tôi, đến người dùng hoặc bất kỳ ai khác có thể bị tổn hại bởi các hoạt động như vậy.

Chúng tôi sẽ tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn khi pháp luật hoặc Tòa án đòi hỏi phải làm như vậy hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết để tuân thủ luật pháp và các yêu cầu hợp lý của cơ quan thực thi pháp luật hoặc để bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Dịch vụ của chúng tôi.

Giao dịch kinh doanh

Trong trường hợp chúng tôi bán hoặc mua doanh nghiệp hoặc tài sản của họ hoặc tham gia chuyển nhượng, mua lại, sáp nhập, tái cấu trúc, thay đổi quyền kiểm soát và các giao dịch tương tự khác, thông tin khách hàng hoặc người dùng thường là một trong những tài sản kinh doanh có thể chuyển nhượng. Do đó, thông tin cá nhân của bạn có thể bị chuyển tiếp trong trường hợp như vậy. Trong trường hợp không có khả năng mất khả năng thanh toán, thông tin cá nhân có thể được chuyển cho người được ủy quyền hoặc người mắc nợ đang sở hữu và sau đó được chuyển cho người mua sau đó.

Bảo mật

Việc Bảo mật Thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy lưu ý rằng không có phương thức truyền tải qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện thương mại tối ưu hóa nhất để bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Chuyển khoản quốc tế

Thông tin của bạn, bao gồm Thông tin cá nhân, có thể được chuyển đến – và được duy trì trên – các máy tính nằm ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia hoặc khu vực tài phán chính phủ khác, nơi mà luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với các thẩm quyền của bạn.

Nếu bạn ở bên ngoài Úc và chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, xin lưu ý rằng chúng tôi chuyển thông tin, bao gồm Thông tin cá nhân, sang Úc và xử lý thông tin đó tại đó.

Sự đồng ý của bạn với Chính sách bảo mật này kèm theo việc bạn gửi thông tin cụ thể thể hiện sự đồng ý của bạn đối với giao dịch chuyển tiền đang thực hiện.

Truy cập và Chỉnh sửa

Nguyên tắc bảo mật số 6 của Đạo luật bảo mật Úc 1988 (Cth) cho phép bạn truy cập và sửa thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn trong một số trường hợp nhất định. Nếu bạn muốn có được quyền truy cập như vậy, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi về các chi tiết được nêu ở trên.

Xin lưu ý rằng các yêu cầu truy cập và chỉnh sửa theo Chính sách bảo mật này hoạt động song song và không thay thế các thủ tục pháp lý hoặc không chính thức khác mà theo đó một cá nhân có thể được cung cấp quyền truy cập hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của họ, bao gồm các yêu cầu theo Đạo luật Tự do Thông tin 1982 (Cth).

Khiếu nại

Nguyên tắc bảo mật số 1 của Đạo luật Bảo mật Úc 1988 (Cth) cho phép bạn khiếu nại về bất kỳ vi phạm nào về tính bảo mật. Để khiếu nại với chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các thông tin chi tiết ở trên cùng với các thông tin sau:

  • Tên và địa chỉ của bạn
  • Chi tiết về vi phạm tính bảo mật bị cáo buộc; và
  • Liên kết URL tới thông tin liên quan đến vi phạm tính bảo mật bị cáo buộc (nếu có).

Vui lòng cho phép chúng tôi dành 30 ngày để điều tra khiếu nại của bạn, sau đó chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay lập tức để giải quyết vấn đề.

Lưu giữ thông tin

Chúng tôi lưu giữ thông tin khi được yêu cầu, được cho phép hoặc khi chúng tôi tin rằng nó hữu ích, nhưng không thực hiện nghĩa vụ lưu giữ. Chúng tôi có thể xử lý thông tin theo quyết định của mình mà không cần thông báo, phù hợp với luật pháp hiện hành liên quan tới các yêu cầu cụ thể về việc xử lý hoặc lưu giữ thông tin. Bạn cần phải lưu giữ hồ sơ dự phòng riêng của bạn.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết dẫn đến các trang web khác không do chúng tôi quản lý. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật của mỗi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

Quyền bảo mật của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không đề cập đến bất cứ ai dưới 18 tuổi (được gọi là ‘Trẻ em’).

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng Con cái của bạn đã cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập Thông tin cá nhân của bất kỳ một trẻ em nào dưới 18 tuổi mà không có xác nhận đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của chúng tôi hoặc thay thế bằng Thông tin cá nhân của phụ huynh hoặc người giám hộ của Trẻ.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên trang thông tin này.

Bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật này định kỳ để nắm bắt mọi thay đổi nếu có. Những thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua địa chỉ email bạn đã cung cấp cho chúng tôi hoặc bằng cách đặt một thông báo nổi bật trên trang web của chúng tôi.

Sự chấp thuận

Bạn đảm bảo rằng bạn có thể cung cấp sự đồng ý theo Luật Úc hoặc, trong trường hợp bạn không có khả năng đồng ý, bạn đảm bảo rằng người giám hộ hoặc luật sư của bạn có thể thay mặt bạn đưa ra bất kỳ sự đồng ý nào theo Chính sách Bảo mật này.

Bạn hoàn toàn tự nguyện đồng ý cho phép chúng tôi để xử lý thông tin cá nhân của bạn theo các điều khoản và điều kiện của Chính sách Bảo mật này. Nếu bạn rút lại sự chấp thuận của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn rút lại sự chấp thuận của mình, bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc không cung cấp một số loại thông tin cá nhân nhất định có thể không cung cấp cho bạn quyền truy cập vào toàn bộ tính năng của Dịch vụ.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.