Curriculum
Chương trình giảng dạy RoyalABC được xây dựng dựa trên các bằng chứng thực tiễn đã được chứng minh được phát triển bởi các chuyên gia mầm non hàng đầu từ Stanford và Cambridge
Chương trình giảng dạy RoyalABC được xây dựng dựa trên các bằng chứng thực tiễn đã được chứng minh được phát triển bởi các chuyên gia mầm non hàng đầu từ Stanford và Cambridge

Tổng quan về CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

Thông qua quá trình phát triển và nghiên cứu chuyên sâu, RoyalABC đã phát triển được một chương trình giảng dạy ưu việt và độc nhất. RoyalABC phối kết hợp giữa khung chương trình giáo dục Anh ngữ của Cambridge và chương trình Giáo dục sớm để tạo nên một bộ giáo trình giảng dạy dựa trên bằng chứng thực tiễn, đặc biệt được thiết kế dành riêng cho các học viên nhỏ tuổi.

HỌC TIẾNG ANH CÙNG VỚI CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG CỦA THẾ KỶ 21

Tầm quan trọng của mười hai kỹ năng Thế kỷ 21 trong việc đóng góp vào sự thành công của trẻ trong học tập và trong cuộc sống đã được chứng minh bởi các nhà khoa học và nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới.

RoyalABC đã lồng ghép việc giáo dục mười hai kỹ năng của Thế kỷ 21 trong suốt toàn bộ hệ sinh thái nhằm hỗ trợ giáo viên và phụ huynh phát triển những kỹ năng quan trọng này ở mỗi trẻ, để các em có thể vươn lên và phát triển mạnh mẽ trong một thế giới đầy cạnh tranh như hiện nay.

Tư duy Cầu Tiến

Hợp tác

Giao tiếp

Tư duy phản biện

Sự sáng tạo

Lòng can đảm / Sự quyết tâm

Giải quyết vấn đề

Sự tập trung và chấp nhận

Sự thông cảm

Nhận thức về Văn Hóa và Xã Hội

Khả năng tự quản lý

Sự tò mò

Được xây dựng dựa trên khung chương trình Cambridge English Early Learners và CEFR:

PreA1 Starters

A1
Movers

Sắp phát hành

A2
Flyers

Sắp phát hành

Phonics