Bộ dụng cụ Truyền thông

Hướng dẫn xây dựng thương hiệu RoyalABC:

Khi đề cập đến sản phẩm RoyalABC bằng văn bảng, vui lòng tuân thủ các quy tắc sau:

  • In hoa chữ cái R và cụm chữ cái ABC. Cụ thể là RoyalABC, chứ không phải là royalabc, hoặc là royalABC hay bất kỳ biến thể nào khác
  • Royal và ABC phải đi liền với nhau thành một từ, không có dấu cách ở giữa. Cụ thể là RoyalABC, chứ không phải là Royal ABC hay bất kỳ biến thể nào khác

Logo thương hiệu của RoyalABC có 3 biến thể màu khác nhau:

  • Màu tím hoàng gia: HEX #29235c, RGB: 41 35 92, CMYK 99 99 33 26, Pantone 2119 C
  • Màu than: HEX #3c3c3b, RGB: 60 60 60, CMYK 68 61 61 51, Pantone 447 C
  • Màu trắng (chỉ sử dụng trên nền Tím hoàng gia): HEX #FFFFFF, RGB: 255 255 255, CMYK 0 0 0 0

Khi sử dụng logo thương hiệu của RoyalABC, vui lòng tuân thủ các quy tắc sau:

  • Vui lòng chỉ sử dụng Vương miện RoyalABC Tối giản cho độ rộng hình ảnh nhỏ hơn 50px và Vương miện RoyalABC chuẩn cho độ rộng hình ảnh lớn hơn 50px
  • Đối với các biến thể khác, bạn có thể tùy chỉnh kích thước. Tuy nhiên chúng tôi yêu cầu rằng tất cả các văn bản đều phải rõ ràng và dễ đọc
RoyalABC Logos:

Download RoyalABC Crown:
sgv | eps

Download RoyalABC Crown:
sgv | eps

Download RoyalABC Crown:
sgv | eps

Download RoyalABC Simplified Crown
(for sub 50px logo usage only):
sgv | eps

Download RoyalABC Simplified Crown
(for sub 50px logo usage only):
sgv

Download RoyalABC Simplified Crown
(for sub 50px logo usage only):
sgv

Download RoyalABC Wordmark:
sgv

Download RoyalABC Wordmark:
sgv | eps

Download RoyalABC Wordmark:
sgv | eps

Download RoyalABC Logo:
sgv | eps

Download RoyalABC Logo:
sgv | eps

Download RoyalABC Logo:
sgv | eps

Download RoyalABC Logomark, Wordmark, horizontal usage:
sgv | eps

Download RoyalABC Logomark, Wordmark, horizontal usage:
sgv | eps

Download RoyalABC Logomark, Wordmark, horizontal usage:
sgv | eps

Images of our executive team:

Martin Beeche (colour):
2740px*4110px jpg | 600px*900px jpg

Martin Beeche (B&W):
2740px*4110px jpg | 600px*900px jpg

Dominic Richards (colour):
1719px*1719px jpg | 600px*600px jpg

Dominic Richards (B&W)
1719px*1719px jpg | 600px*600px jpg

Genevieve Gilmore (colour)
2740px*4110px jpg | 600px*900px jpg

Genevieve Gilmore (B&W)
2740px*4110px jpg | 600px*900px jpg

Product Images:

RoyalABC World: Campus
4400px*2000px jpg | 1320px*600px jpg

RoyalABC World on iPhones:
2749px*2006px png | 822px*600px png

RoyalABC World on Android phones:
3255px*2304px png | 848px*600px png

RoyalABC World on iPads:
2006px*1523px png | 790px*600px png

Slider