Về chúng tôi

RoyalABC là một công ty giáo dục của Anh tạo nên những trải nghiệm học tập hàng đầu thế giới dành cho trẻ em toàn cầu. Chúng tôi đem đến toàn bộ hệ sinh thái học tập tiếng Anh và các kỹ năng thiết yếu của Thế kỷ 21 cho trẻ. RoyalABC hỗ trợ giáo viên trong lớp học và phụ huynh tại nhà để đảm bảo mỗi trẻ được phát triển các kỹ năng cần thiết để sinh tồn trong một thế giới cạnh tranh. Công nghệ ‘One-touch Start – Một nút chạm khởi động’ cho phép bất kì giáo viên nào cũng có thể đem đến một bài học tiếng Anh và các kĩ năng của thế kỉ 21 đẳng cấp thế giới. Chúng tôi trao quyền cho giáo viên trong lớp học để cung cấp một bài học chất lượng cao và kết nối điều này với việc học ở nhà thông qua một thế giới ứng dụng trò chơi 3D tuyệt đẹp. Chương trình giảng dạy dựa trên nền tảng cơ sở, thiết kế tập trung vào trẻ em và học tập kết hợp vui chơi là trọng tâm của những gì chúng tôi hướng đến.

Gặp gỡ đội ngũ RoyalABC

RoyalABC được phát triển bởi một nhóm các nhà giáo dục và đổi mới toàn cầu giàu kinh nghiệm tại Tổ chức giáo dục Prosper (thịnh vượng) nhằm tạo nên một chương trình học đâu tiên trên thế giới kết hợp việc học trên lớp, chương trình ELT học từ sớm, nền tảng công nghệ trực quan và tư duy phát triển với các kỹ năng của thế kỉ 21. Đội ngũ của chúng tôi bao gồm các chuyên gia trong ngành thiết kế chương trình giảng dạy, đào tạo giáo viên, quản lý việc học từ sớm và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu bao gồm:

Nhà sáng lập và Chủ tịch

Thành viên hội đồng quản trị, chủ đầu tư và cố vấn

Thành viên ban cố vấn hội đồng quản trị

Thành viên ban cố vấn hội đồng quản trị và Nhà sáng lập

Thành viên ban cố vấn hội đồng quản trị và Nhà sáng lập

Giám đốc khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Tổng giám đốc, Trung Quốc

Giám đốc đào tạo

Cố vấn học tập

Giám đốc bộ phận dạy và học

Trưởng bộ phận học tập và xuất bản

Giám đốc quản lý quốc gia tại Việt Nam

Cố vấn ELT cao cấp tại Việt Nam

Slider

Cộng sự của RoyalABC